Zmień styl wyświetlania komunikatu:

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:5 - województwo lubelskie
 

Godzina i data wydania: 22.02.2017 r. - godz. 07:54

Nazwa biura: BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: zlewnie: Wieprza oraz Bugu po Krzyczew (lubelskie)

Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.02.2017 r. do godz. 08:00 dnia 24.02.2017 r.

Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, a także prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu, w zlewniach: Wieprza i Bugu po Krzyczew oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski